Setup termux để chạy tool PHP & PYTHON

 Nội Dung

Halo chào tất cả mọi người dạo gần đây tool lại phát triển mạnh nên môi trường chạy tool cũng là 1 trong những yếu tố qua trọng. Là 1 mối quan hệ gắn bó với nhau không thể tách rời, nó quyết định tool bạn có hoạt động được trên mobile hay PC hay không
không linh tinh luyên thuyên nữa chúng ta đi vào vấn đề chính là Termux

Termux
đầu tiên bạn tải Termux trên Googel Play về icon nó như này 

Bạn coppy all code phía dưới dán vào  Termux


termux-setup-storage && apt update && apt upgrade && pkg install php && pkg install python && pkg install git && pkg install wget && pip install --upgrade pip && pip install requests && pip install pycurl
Tiếp theo bạn cho phép nó sử dụng bộ nhớ Đt và đợi nó load xong thì bạn chạy lệnh dưới mỗi lần vào tool
Ví dụ bạn tải tool ở thư mục download thì chạy lệnh như sau : 
  • đầu tiên đối với php :
    cd /sdcard/download && php tool.php
  • đối với python :
    cd /sdcard/download && python tool.py

tool là tên tool của bạn !!!
vậy là xong rồi, trên đây là các bước setup để bạn có thể chạy tool . chúc bạn thành công

copyright @XuanTrungFZ

5 Comments

Previous Post Next Post