Code con ruồi bò trên blogspot/web


 Lời Nói Đầu

Hôm nay mình sẽ share cho các bạn 1 hiệu ứng con ruồi bò trên blogspot là bạn có thể tạo một hay nhiều con ruồi bò qua lại trên giao diện blogspot của mình < Nhìn khá thú vị >

Nghĩa là khi khách truy cập blogspot của bạn sẽ thấy 1 con ruồi nó sẽ chạy mọi nơi(360 độ) trên màn hình của Blogspot/Website.Khi click chuột vô con ruồi đó nó sẽ chạy như bị ma đuổi.Bạn có thể thấy demo ngay tại bài viết này hay xem qua DEMO ở trang khác bên dưới.

Để tạo được con ruồi như thế bạn chỉ cần sử dụng đoạn code ngắn gọn sẽ trình bầy ngay sau đây.


Xem demo ở blog khác.Nội dung

Muốn có con ruồi như trong demo bạn cần dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ </head>
Code:

Bước 1

Thêm thư viện jquery cho blogspot, nếu blog có rồi thì bỏ qua bước này.
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js'></script>
Bước 2 

Thêm javascript ruồi bò.
Bạn cũng có thể sử dụng file javascript ruồi bò đã up lên GitHub cho gọn gàng và cũng dán vào trước thẻ </head>

<!-- Thêm ruồi --> <script src='https://cdn.staticaly.com/gh/dautoblogger/bootstrap/master/ruoi-bo-blog.js' type='text/javascript'/> <!-- Hết ruồi -->LihatTutupKomentar