Phần mềm

Blogger

Facebook

Read more

View all

Script xóa bạn bè đã bị khóa trên Facebook

D o Facebook chỉ giới hạn được 5000 bạn bè, do đó bạn cần xóa những bạn bè đã bị Facebook khóa hoặc không còn sử dụng. Đặc đ…

Load More
That is All